Sme profesionáli v čistení, už aj oficiálne

Čisteniu kancelárii, tepovaniu, či upratovaniu firemných priestorov sa venujeme už roky. Naši klienti o kvalite našich služieb vedia, preto s nimi máme dlhodobú a úspešnú spoluprácu.

Položili sme si ale otázku, ako presvedčiť potenciálnych partnerov o kvalite našich služieb a výsledkoch nášho snaženia.

Rozhodli sme sa podstúpiť proces certifikácie našich služieb nezávislým orgánom TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

Koncom apríla 2021 sme tak získali hneď 2 certifikáty – certifikát na systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 ako aj certifikát na systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016.

Čo to ale znamená pre vás?

Rastúci záujem verejnosti, tlaky zákazníkov, obchodných partnerov a vedomie zhoršujúceho  sa  stavu  životného   prostredia,   vedú   v   posledných   rokoch   podniky na zavádzanie systémov environmentálneho riadenia. Certifikát na systém environmentálneho manažérstva sa udeľuje firmám, ktorých predmet činnosti alebo výrobky ovplyvňujú viac, či menej aj životné prostredie.

Jeho získaním sme splnili a zároveň sa zaviazali znižovať dopad našich služieb na životné prostredie, využívať ekologickejšie postupy, či čistiace prostriedky.

Tento náš záväzok chceme samozrejme aplikovať aj pri našej práci u zákazníkov.

Druhým certifikátom je systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016. Slovíčkom kvalita sa oháňa takmer každá firma ale sú to len prázdne slová, pokiaľ o tom neexistuje medzinárodný doklad od nezávislého auditora, ktorý túto skutočnosť potvrdí certifikátom.

Práve subjektivita je veľkým problémom aj v našom biznise. Pre niekoho môže byť vytepovaný koberec kvalitný, pre niekoho je výsledok uspokojivý. Preto sme sa rozhodli našu firmu „vystaviť“ testovaniu kvality. Celý proces certifikácie je pomerne zdĺhavý a je potrebná značná príprava.

Aký dosah má tento certifikát pre vás?

V prvom rade sme viazaní na spokojnosť zákazníka, čo je najvyššia priorita. Naše mechanizmy a prostriedky spĺňajú všetky technické normy platné na Slovensku aj v Európskej únii. Certifikát tiež potvrdzuje, že naši zamestnanci sú dostatočne vzdelaní a skúsení na poskytovanie služieb. Podmienkou bolo aj zdravé ekonomické zázemie našej firmy, či zapracovanie procesov ako meranie, analýza, vyhodnotenie a zapracovanie nových zmien a štandardov.

Certifikáty sú ďalším krokom k vysokej profesionalite našich služieb. Zároveň si uvedomujeme potrebu ochrany životného prostredia a prispôsobili sme tomu aj naše služby.

S nami máte istotu kvalitnej práce – odteraz aj oficiálne. Vyberte si z našej ponuky služieb a dostaňte za svoje peniaze skutočne profesionálny výstup.