Dňa 23. apríla 2021 vykonal certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. certifikačný audit, z ktorého vyplýva, že systém manažérstva kvality ako aj systém environmentálneho manažérstva v spoločnosti Bemalux Cleaning Corp. s.r.o.  je v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016.

Zavedený systém je plne funkčný, je využívaný pre rozsah činností v oblasti Čistiace a upratovacie služby poskytované spoločnosťou Bemalux Cleaning Corp. s.r.o. a na základe toho certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vydal certifikát na systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 ako aj certifikát na systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016.

Certifikát-Systém-manažérstva-kvality

Certifikát-Systém-environmentálneho-manažérstva-1