Ďakujeme za priazeň v roku 2021

Posledné 2 roky boli poznačené pandémiou a boli a sú skúškou pre mnohé firmy na Slovensku. Veľmi radi by sme sa poďakovali našim zákazníkom, že využívali naše služby a pomohli nám ako spoločnosti nielen fungovať bez väčších obmedzení, ale mohli sme naše služby i naďalej zveľadovať.

V roku 2022 nás veľmi teší, že sa stávame dodávateľom upratovacích služieb i pre spoločnosť Sew Eurodrive a od 01.02. sme i hlavným dodávateľom komplexných upratovacích a čistiacich služie a dodávanie hygienického materiálu firme Datalogic v Trnave.

Sme presvedčení, že i rok 2022 sa bude niesť v podobnom duchu, naviac už bude snáď po pandémii a všetkým bez rozdielu želáme aby sa im v podnikaní už len darilo a prinášalo radostné výsledky.