Ďakujeme za priazeň v roku 2021

Posledné 2 roky boli poznačené pandémiou a boli a sú skúškou pre mnohé firmy na Slovensku. Veľmi radi by sme sa poďakovali našim zákazníkom, že využívali naše služby a pomohli nám ako spoločnosti nielen fungovať bez väčších obmedzení, ale mohli sme naše služby i naďalej zveľadovať. V roku 2022 nás...